.

Mukava, että poikkesit tänne: Olet nyt Runotalon vanhassa blogissa, jossa on tarinaa vuosilta 2009 - 2017. Voimarunot jatkuvat Runotalon uusilla nettisivuilla ♥ klikkaa tästäRunopolkujen lakaisuterveisin Runotalon Sari

torstai 14. tammikuuta 2016

Voimaruno Mielen tasapaino


voimaruno vko 3 - 2016

MIELEN TASAPAINO


Jokaisella meistä 
on jokin asia tai tapahtuma
 joka hiertää 
kuin pieni kirpeä kivi 
kengän nokassa

se saa  varpaat kipristelemään
 ja mielen kirveltämään 

sellaisia tapahtumia ja asioita
 kuuluu olla ihmisen elämässä
 ja ihmisen mielessä 
sillä muuten elämä ei olisi
ihmisen mittainen elämä 

Eläimillä on toinen juttu 
niiden elämän 
kuuluu olla helpompaa 
mielen puolelta 

niillä on toisenlaiset 
murheet ja opinnot 
tässä maailmassa

mutta ihmisellä isoin oppi
 liittyy mielen kautta oppimiseen

 Mieli on
 kuin tasapainoileva lauta 
kahden kepin nokassa

 kovin se on kiikkerä
 ja herkästi heilahtava

ihminen on
 mieleltään oikukas 
kuin keväinen päivä

 tai vuodenajan 
vaihtuvien säiden
 jäinen riite

 joka peittää hileisiin 
hallan turruttaman 
puun oksiston 

se ritisee 
ja saa oksat taipumaan 
osa oksista katkeaa 
ja putoaa jäiseen maahan 

niin se on 
ihmisenkin mielen
 tasapainoilussa

 Että parasta olisi olla
 ja pysyä joustavana 
maisien mielien karikoissa
ja soutukisoissa 

sillä ulapalla on harvoin 
sellaista tasaista tyyntä säätä
 että siellä mieli ei saisi
 kimmokkeita ja ärsykkeitä 
joista voisi mielensä ottaa 
kiviä kenkiinsä hiertämään 

Matkaa ihminen 
matkaa
 ja matkaa hyvillä mielin 

äläkä anna 
minkään heilautella 
tasapainolautaa mielessä

 sillä tiedäthän 
että se aivan turhaa on 

*


Tässä voimaruno sellaisenaan vauhdikkaana kuin se oli heti synnyttyään:


Jokaisella meistä on jokin asia tai ataphtuma joka hiertää kuin pieni kirpeä kivi kengän nokssa
se saav arpaat kipristeleääm ja mielen kirveltämään 
sellaisia tapahtumia ja asioita kuuluu olla ihmisen elämässä ja ihmisen mielesäs sillä muuten elämä ei oli sihmiset mitteinan elämä 
eläisilla ontoinen juttu sniillden elämän kuuluu olla ehlpmappa mielen puolelta niillä on toisenlaiset murheet ja opinno tässä maialmassa
mutta ihmisellä isoin oppi iliitty mielen kautta oppimiseen mieli on kuin taspainooileva lauta kahden kepin noksaa kovinse onkiirrer aj ehrksäti heilahtava
ihminen onmielelätään oikukas kuin keväinen päivä tai vuodenajan viahtuvien säiden jäinen riite joka peittä' liseh hallan turruttaman puunoksiston se ritisee ja saa oksat taipumaan osa oksista katekaa ja putaa jäiseen maahan niinse on ihmisen kin kimielt tasapainoiliussa ett' pastat olisi oll aja ysysä joustavan masien mielien kraidkoissa ja soutukisoissa sikll ulapsalla on harvoin msellsitata tasaista yyyntä säätä että siellä mieli ei sasii kimmokkseit aj räsykkeitä jotista voisn mielensä ottaa kviä kenkin sä hiesttäämn 
matka ihmien matkaa ja matkaa hyvillä mielien älkä anna minkään helitlatulel atasainolataa miellessä sillät eidtäehän ettäs e aivan turhaa on


Huomenna ilmestyvät voimarunon kautta syntyneet voimakortit viikolle 3


*
Ei kommentteja:

Lähetä kommentti